Over het emigreren naar Canada

Wilt u agrarisch emigreren naar Canada? Dan bent u bij Landlords vastgoed Nederland op het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in emigratiebegeleiding en alle zaken die hierbij komen kijken. Hierbij kunnen wij u natuurlijk ook verder helpen met de aankoop, verkoop of uitbreiding van uw bedrijf in en buiten Nederland.

Canada: Een land met veel mogelijkheden in de agrarische sector met van oudsher Nederlandse agrariers. 

Lees meer

Canada

Canada is een van de grootste landen ter wereld met zo’n 37 miljoen inwoners en het is veel minder dicht bevolkt dan buurland de Verenigde Staten dat zo’n 330 miljoen inwoners heeft. Het land grenst dus aan de Verenigde Staten en Alaska. Canada bestaat uit 13 verschillende staten met alle 13 staten toch wel een verschillend landschap. In deze staten zijn zes verschillende tijdzones met een verschil van vierenhalf uur tussen oost en west. Canada is al langer een populaire emigratie bestemming voor Nederlanders. Na de Tweede Wereldoorlog gingen veel Nederlanders naar Canada om een nieuw bestaan op te bouwen na al de ellende. Tegenwoordig maken veel boeren nog de overstap naar Canada.

Agrarische sector in Canada

Canada heeft een zeer gevarieerd klimaat. In het noorden en op de eilanden heerst een toendraklimaat. Midden- en Noord-Canada hebben de koudste winters, terwijl Zuid-Ontario en de zuidelijke en centrale kust het warmst zijn. De koudste winters komen voor in Northwest Territories, Yukon (gouddelving), en ten oosten van de Rocky Mountains. In de Northwest Territories of de Yukon kan het verschil tussen de zomer en winter wel 45 graden Celsius zijn.

Canada behoort tot de grootste exporteurs van landbouw- gerelateerde producten ter wereld. Een gemiddelde boerderij in Canada heeft ongeveer 250 hectares grond. Het is daarom ook geen geheim dat de agrarische sector helemaal gemechaniseerd is. De federale en provinciale overheden verlenen de landbouwsector op bijna elk gebied steun. Bij deze steun valt te denken aan het verlenen van gunstige kredieten, het aanleggen van irrigatiewerken, het doen van onderzoek en maatregelen te bevordering van de prijsstabiliteit. Het fokken van slachtvee vindt grotendeels plaats in Alberta en Saskachewan, rundveehouderij in Alberta en melkveehouderij en varkenshouderij Quebec en Ontario.

Melkveebedrijf kopen in Canada

De meeste melkveebedrijven vind je in de zuidoostelijke provincies Ontario, Quebec en Alberta. In deze provincies liggen de welbekende grote steden Toronto, Calgary en Montreal. Een melkveebedrijf heeft gemiddeld tussen de 75 en 100 koeien. De Canadese melkveesector kent net als in Nederland een quotomsysteem en heeft een brancheorganisatie (Dairy Farmers of Canada). Door de grote bevolkingsdichtheid in deze provincies is er voor melkproducten een perfecte afzetmarkt. In Canada is er verder veel ruimte en weinig regeldruk, stabiele hoge melkprijs en grote investeringen in melk- en kippenquota.

Akkerbouwbedrijf kopen in Canada

De productie van de gewassen vindt voornamelijk plaats in de provincies Alberta, Manitoba en Saskatchewan. Het belangrijkste product is tarwe, andere belangrijke producten zijn: gemengde granen, haver, mais, aardappelen, rogge, suikerbieten, groenten, oliehoudende gewassen, tabak, voedergranen en fruit.

 

Sociale zaken en cultuur in Denemarken

Ten opzichte van de zuideburen van Canada, de Verenigde Staten, is Cananda een sociaal land. Zo is er een goed zorgstelsel, die anders dan in Nederland tot op zekere hoogte gratis wordt verzogd. Daarnaast is het onderwijs in canada op een goed niveau en bovendien grotendeels bekostigd door de overheid. 

In Canada wordt overwegend engels gesproken, toch is frans, vooral in de regio Québec een een belangrijke voertaal. Een kwart van de Canadezen heeft frans dan ook als belangrijkste voertaal. Canada kent veel verschillende culturen en buitenlandse inmengelingen, waardoor het voor niet autochtone canadezen eenvoudig is om te integreren. 

Bekijken alle Boerderijen